סטריט בול פתח תקווה - תקנון

2012 – 2011 כיתות ה׳-ו׳ (קט-סל)
2010 – 2009 כיתות ז׳-ח׳(ילדים)
2008-2007 כיתות ט׳-י׳(נערים)
2006-2005 כיתות יא׳-יב׳(נוער)
2004 והלאה(בוגרים)
ההפקה רשאית לסגור, או לפצל קבוצות גיל בהתאם לדרישה.
חריגי גיל (ילידי דצמבר) יוכלו להגיש בקשה בצור קשר באתר alternativa1.co.il

 • המשחקים יתקיימו על סל אחד בשטח חצי מגרש
 • בכל קבוצה יכולים להירשם עד ארבעה שחקנים
 • רק שלושה שחקנים יכולים לשחק בזמן נתון.
 • כל משחק ינוהל על ידי שופט מקצועי
 • סל שדה יעניק נקודה אחת
 • סל מעבר לקשת יעניק שתי נקודות
 • סל מקו העונשין יעניק נקודה אחת
 • זמן המשחק עד 15 נקודות או 12 דקות.
 • השעון לא עוצר, למעט בדקה האחרונה שתשוחק נטו.
 • במקרה של שוויון לאחר 12 דקות, הקבוצה הראשונה שתקלע 2 נקודות בהארכה תנצח במשחק (2 נקודות הן: 2 סלי שדה או 2 סלי עונשין או סל ועבירה, או סל אחד מחוץ לקשת).
 • את ההארכה תתחיל הקבוצה שהזכות לשליטה בכדור שלה.
 • ניצחון במשחק שווה 2 נקודות, הפסד נקודה אחת בטבלה.
 • אין אפשרות של פסק זמן
 • ניתן להחליף שחקנים ללא הגבלה, אבל רק כשהמשחק עומד ובאישור השופט.
 • לפני כל משחק יינתן לקבוצות זמן חימום קצר, בהתאם ללוח הזמנים
 • הקבוצות חייבות להתייצב במגרש בזמן שנקבע המשחק.
 • קבוצה שתאחר בחמש דקות תפסיד טכני.
 • קפטן הקבוצה הוא נציג הקבוצה ורק הוא יכול לייצג את הקבוצה במקרים של ערעור, או חוסר הסכמה.
 • ניתן להגיש ערעור לוועדה עד 30 דקות לאחר המשחק בכתב
 • במקרים של ערעור על גיל השחקנים, יאלצו השחקנים להציג ת. זהות.
 • במקרה של זיוף שחקן, הקבוצה תורחק ממעגל המשחקים וכל תוצאותיה יבוטלו.
 • השליטה בכדור הראשון במשחק תינתן לקבוצה שתזכה בהטלת מטבע.
 • בכל מגרש יוצב שופט עם "שעון זריקות" הקבוצות חייבות לזרוק לסל תוך 12 שניות. השעון יופעל כאשר הכדור נמצא בידיים של שחקני ההתקפה (בהתאם להחלפת הכדור עם שחקן ההגנה או אחרי קליעה מוצלחת מרגע השליטה בכדור)
 • בעת יציאת כדור החוצה, שעון ה-12 שניות לא מתאפס.
 • בעת הכרזה על עבירה השעון מתעדכן חזרה ל-12 שניות.
 • אם הכדור יוצא כתוצאה מפגיעה יזומה ברגל המגן השעון מתעדכן חזרה ל-12 שניות.
 • במידה ובמגרש אין "שעון זריקות" מכל סיבה שהיא והקבוצה אינה יוזמת מהלך, השופט הראשי רשאי לתת להם אזהרה על ידי ספירה של 5 שניות אחרונות
 • לאחר סל יעבור הכדור לקבוצה שספגה את הסל לאחר קליעת סל שדה או מהקו העונשין, הקבוצה שספגה את הסל, תמשיך את המשחק מיד לאחר קליעת הסל, ללא עצירה ובתנאי שאחד משחקני הקבוצה יחזיק בכדור עם רגל אחת לפחות מעבר לקו ה-2 נקודות, או באמצעות מסירה, או באמצעות כדרור.
 • לקבוצה הקולעת אסור לגעת בכדור לאחר קליעת הסל
 • במקרה של כדור חוץ או עבירה שאינה מזכה זריקות עונשין, לפני שהכדור יוכנס למשחק על השחקן המתקיף למסור אותו לשחקן מקבוצת ההגנה (צ'ק), כדי לבדוק שהקבוצה היריבה מוכנה. השחקן המתקיף חייב לעמוד מחוץ לתחום קשת שתי נקודות. השחקן המגן חייב להיות במרחק של חצי מטר לפחות בזמן המסירה
 • במצב כזה על השחקן המגן למסור את הכדור בצורה הוגנת. שחקן הגנה שימסור בצורה מרושלת בכוונה או בעוצמה חזקה בכוונה יוזהר בפעם הראשונה ובמידה ומקרה כזה יחזור בשנית- תיפסק לקבוצה עבירה בלתי ספורטיבית השווה זריקת עונשין.
 • יש להוציא את הכדור מחוץ לתחום קשת שתי הנקודות במקרים הבאים:
  * אם נקלע סל
  * במקרה של חטיפת כדור
  * אם אחד השחקנים לקח כדור חוזר בהגנה.
 • * במקרה של כדור חוץ.
 • * במידה שקבוצה המגינה לקחה כדור חוזר לאחר זריקה שלא פגעה בלוח, או בטבעת (אייר בול), חובה עליה לצאת מתחום קשת השלוש.
 • * במקרה של עבירה, הקבוצה שמקבלת את הכדור חייבת להתחיל את מהלך המשחק מחוץ לתחום קשת שלוש הנקודות
 • בכדור חוזר בהתקפה, יכולה הקבוצה התוקפת לזרוק לסל בלי לצאת מתחום קשת השלוש
 • החל מהעבירה השביעית הקבוצתית תינתן זריקת עונשין לאחר כל ביצוע עבירה השווה 1 נקודה
 • שחקן שביצע 5 עבירות אישיות יוצא מהמשחק
 • עבירות במהלך זריקה לסל מזכה בזריקת עונשין אחת השווה 1 נקודה
 • עבירות במהלך זריקה לסל מחוץ לקשת שתי הנקודות מזכה בשתי זריקות עונשין. כל זריקה 1 נקודה
 • עבירה במהלך זריקה לסל שהובילה לקליעת שדה מוצלחת הסל יחשב ותוענק בנוסף, זריקת עונשין אחת. 1 נקודה
 • במקרה של עבירה בלתי ספורטיבית או טכנית, יפסוק השופט זריקת עונשין אחת ולאחר הזריקה יישאר הכדור אצל הקבוצה שזרקה את זריקת העונשין
 • לשופט יש סמכות להרחיק שחקן מהמגרש. השחקן המורחק יוכל לחזור לשחק רק במשחק הבא של קבוצתו
 • במצב של כדור ביניים, יינתן הכדור לכל קבוצה לסירוגין. כדור הביניים הראשון יועבר לקבוצה שבאותו זמן הינה בעמדת הגנה
 • הטבעות אסורות גם בעת החימום וגם בזמן המשחק. סל שיקלע בהטבעה – יפסל
 • הקבוצה תהיה רשאית להחליף שחקן/ים עד שעתיים לפני המשחק הראשון של הקבוצה ביום המשחקים הראשון (אך ורק באישור המנהל המקצועי של הסטריטבול). לאחר תחילת המשחקים לא ניתן יהיה לשנות את סגל הקבוצה
 • חובה על כל המשתתפים להופיע למשחקים עם תעודת זהות או צילום תעודת זהות והספח במקרה של קטין ,שחקן אשר יידרש להציג תעודת זהות ולא יעשה כך יפסל מידית
 • אסור לשחקן להירשם ליותר מקבוצה אחת בכל שכבת גיל
 • שחקן שירשם לשתי קטגוריות גיל לא יוכל לבקש הקלות בלוח המשחקים שלו עקב התנגשות בין משחקים
 • אין לעבור מקבוצה לקבוצה לאחר תחילת הטורניר ולא ניתן להצטרף לקבוצה לאחר שקבוצתך סיימה את התחרות
 • הזוכים בקטגוריות השונות ידרשו להציג בעת קבלת הפרסים תעודת זהות או כל אישור אחר שיתבקש על מנת להוכיח את גילם
 • לא תותר מעורבות הורים, או אנשים אחרים בכל סוגיה כלשהי. כמו כן, חל איסור מוחלט להימצאות הורים/ ילדים/ ואנשים אחרים ברחבי המגרש. קבוצה שהורי השחקנים/ אנשים אחרים המזוהים עימה יפריעו לשופט ולמהלך התקין של המשחק ו/או יפרו את האמור בסעיף זה, תודח מהתחרות
 • הקבוצות הנרשמות יחולקו לבתים של 3 או 4 קבוצות – בהתאם למספר הקבוצות בקטגוריה.
 • החלוקה תתקיים מראש בהגרלה אקראית שתערוך ההפקה.
 • הבית ישוחק בשיטת סיבוב אחד (2-3 משחקים לכל קבוצה)
 • לכל קטגורייה גיל יש עץ העפלה שונה, המותאם למספר הקבוצות באותה קבוצת גיל. עץ השלבים והמעפילות יפורסם לפני המשחקים
 • במקרה של שוויון בנקודות יקבע מיקום הקבוצה עפ"י המאזן הפנימי בין הקבוצות.
 • במקרה של שוויון ביחס הפנימי (כשיש שלוש קבוצות), המיקום יקבע על פי יחס הסלים.
 • במקרה של שוויון ביחס הסלים, יקבע המיקום עפ"י מי שקלע יותר נקודות.
 • אם הקבוצות גם קלעו אותו מספר נקודות, יתקיים ביניהן דו קרב זריקות עונשין של הטוב מחמש ואז, במידת הצורך זריקה – זריקה.
 • לאחר סיום משחקי הסיבוב הראשון, יתקיימו משחקי הצלבה שיתקיימו בשיטת נוק אאוט (בדרך כלל ביום השני).
 • המאזן בין הקבוצות בין הבתים השונים יקבע על פי ההיררכיה הבאה: נקודות, יחס סלים, סלי זכות. במידה והכל יהיה זהה ההכרעה תיקבע בזריקות עונשין
 • באחריות הקבוצות לעקוב אחרי תוכנית המשחקים.
 • יתכנו שינויים במהלך הטורניר בהתאם למס' הקבוצות שירשמו בכל קטגוריית גיל
 • ההפקה שומרת לעצמה את הזכות לעשות שינויים בתקנון.